Wat is het verschil tussen een podotherapeut en podoloog?

De termen podotherapeut en podoloog worden in de volksmond vaak met elkaar verward. Hoewel beide groepen zich bezighouden met klachten aan de onderste extremiteit is er wel degelijk een groot verschil tussen deze beroepsgroepen.

Podotherapie is een wettelijk erkend beroep volgens de Wet BIG, artikel 34 (Ministerie van VWS). Dit betekent dat de titel podotherapeut beschermd is en niet door eenieder gevoerd mag worden. Een podotherapeut heeft gegarandeerd de 4-jarige HBO-opleiding Podotherapie (“Bachelor-Degree”) met goed gevolg afgerond. Een podotherapeut is na het behalen van zijn HBO-bachelor degree officieel paramedicus en valt daardoor onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij is veelal ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en geregistreerd in het onafhankelijke Kwaliteitsregister Paramedici.

De titel ‘podoloog’ is onbeschermd en mag door eenieder gevoerd worden. Podologen vallen onder het Ministerie van Economische zaken, omdat het, in tegenstelling tot podotherapeuten, onder de commerciële beroepen valt.
De podoloog staat ingeschreven bij Stichting Loop. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen de “gewone” podoloog en de registerpodoloog aangezien iedereen zich podoloog mag noemen. Sommige registerpodologen hebben een op HBO-niveau scholingsmodule afgerond. Men mag zich dan registerpodoloog B noemen. Echter, er zijn aan deze module geen toelatingseisen verbonden en de module is niet geaccrediteerd. Om deze reden hangt er geen officieel HBO niveau aan vast.

Vraag goed na naar wie u nu bent doorverwezen, aangezien de termen maar al te vaak door elkaar heen worden gebruikt! Dit kan namelijk afhangen van de klachten waarvoor u wordt doorverwezen en van de persoonlijke voorkeur van de verwijzer. Bij twijfel altijd navragen aan de verwijzer daar deze wellicht een goede reden heeft om u naar een podoloog dan wel podotherapeut door te sturen.