Informatie

Podotherapeuten zijn erkende paramedici die patiënten behandelen met voetklachten of met klachten die voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.

Het is een beroep dat in ons land officieel sinds 1982 wettelijk erkend is door het ministerie van VWS. In december 1997 is de BIG-wet ingevoerd. Het beroep van podotherapeut is daarin geregistreerd in artikel 34. Dit betekent onder andere dat de titel ‘podotherapeut’ beschermd is. Paramedisch wil zeggen dat de podotherapeut werkt op verwijzing van een praktiserend arts of specialist, zoals omschreven in artikel 34 van de Wet-BIG.

Een podotherapeut is een paramedicus en behandelt mensen met voetklachten en/of klachten die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten en/of het looppatroon. Deze behandeling vindt plaats door middel van het toepassen van therapieën op het niveau van de voet. De behandeling is gericht op het behouden of verbeteren van de functionele beweeglijkheid van de voet, teneinde herhaling van de klachten te voorkomen. Wanneer de oorzaak van de klachten niet is te behandelen dan wordt getracht de klachten symptomatisch te onderdrukken.

Links

Verwijzers

Artsenwijzer

Vaak is er nog onduidelijkheid over het beroep podotherapie en wat precies de door te sturen klachten en behandelmogelijkheden van een podotherapeut zijn. Voor u, als verwijzer is er daarom door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten een artsenwijzer samengesteld. Hierin staat precies vermeld bij welke klachten podotherapie uitkomst kan bieden. Klik hier voor de digitale versie van de artsenwijzer podotherapie.

Informatiemateriaal

Voor het aanvragen van verwijsblokken en folders kunt u ons bellen: 0413-331090 of een email sturen via info@podotherapiebremer.nl

Folders

Onderstaand vindt u informatie over een aantal problemen die de podotherapeuten van Podotherapie Bremer tegenkomen en waar u wellicht meer over wilt weten. U kunt de folders downloaden en op uw gemak doorlezen. Heeft u nog vragen dan kunt u deze stellen via ons contactformulier of door ons telefonisch contact met ons op te nemen.

Neem contact met ons op