Service en kwaliteit

Het verlenen van service en het leveren van de best mogelijke kwaliteit van zorg zijn speerpunten binnen het beleid van Podotherapie Bremer.

Onder kwaliteit van zorg verstaan wij:

  • geen of korte wachtlijst
  • goede bereikbaarheid, zowel telefonisch en per mail als de locaties zelf
  • gebruik van de nieuwste kennis en technieken
  • streven naar optimale behandelresultaten
  • actief contact met andere (para)medici

In juli 2016 ontving Podotherapie Bremer het nieuwe praktijkkeurmerk van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie (NVvP). Het praktijkkeurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitskeurmerk wordt uitgegeven door de NVvP en maakt zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van een praktijk.

Bij Podotherapie Bremer hebben de podotherapeuten een eigen AGB-code, zijn Wet BIG geregistreerd en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Om periodiek geregistreerd te kunnen worden in dit register dienen de ingeschreven beroepsbeoefenaren te voldoen aan de opgestelde kwaliteitseisen. Tevens voldoet Podotherapie Bremer aan alle eisen die de beroepsvereniging (NVvP) stelt onder andere op het gebied van praktijkinrichting, hygiëne, manier van praktijkvoering en dossiervorming. Dit om de kwaliteit van zorg op een hoog peil te houden en om er zeker van te zijn dat er zorg dragen kan worden voor kwalitatief uitstekende zorg voor al onze patiënten.

Lidmaatschap NVvP en KP en AGB-code Joris Bremer:

Nederlandse vereniging van Podotherapeuten (NVvP) Lidnummer 10036
Kwaliteitsregister Paramedici (KP) nummer: 3990991596
AGB-code: 26000307

Lidmaatschap NVvP en KP en AGB-code Jennie Verhoeven:

Nederlandse vereniging van Podotherapeuten (NVvP): 10526
Kwaliteitsregister Paramedici (KP) nummer: 59908210896
AGB code:26000094