Service en kwaliteit

Het verlenen van service en het leveren van de best mogelijke kwaliteit van zorg zijn speerpunten binnen het beleid van Podotherapie Bremer.

Onder kwaliteit van zorg verstaan wij:

  • geen of korte wachtlijst
  • goede bereikbaarheid, zowel telefonisch en per mail als de locaties zelf
  • gebruik van de nieuwste kennis en technieken
  • streven naar optimale behandelresultaten
  • actief contact met andere (para)medici

In juli 2016 ontving Podotherapie Bremer het nieuwe praktijkkeurmerk van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie (NVvP). Het praktijkkeurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitskeurmerk wordt uitgegeven door de NVvP en maakt zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van een praktijk.

Bij Podotherapie Bremer hebben de podotherapeuten een eigen AGB-code, zijn Wet BIG geregistreerd en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Om periodiek geregistreerd te kunnen worden in dit register dienen de ingeschreven beroepsbeoefenaren te voldoen aan de opgestelde kwaliteitseisen. Tevens voldoet Podotherapie Bremer aan alle eisen die de beroepsvereniging (NVvP) stelt onder andere op het gebied van praktijkinrichting, hygiëne, manier van praktijkvoering en dossiervorming. Dit om de kwaliteit van zorg op een hoog peil te houden en om er zeker van te zijn dat er zorg dragen kan worden voor kwalitatief uitstekende zorg voor al onze patiënten.

Lidmaatschap NVvP en KP en AGB-code Joris Bremer:

Nederlandse vereniging van Podotherapeuten (NVvP) Lidnummer 10036
Kwaliteitsregister Paramedici (KP) nummer: 3990991596
AGB-code: 26000307

Lidmaatschap NVvP en KP en AGB-code Jennie Verhoeven:

Nederlandse vereniging van Podotherapeuten (NVvP): 10526
Kwaliteitsregister Paramedici (KP) nummer: 59908210896
AGB code:26000094

Toppodotherapie

Vanaf 2015 is Podotherapie Bremer aangesloten bij Toppodotherapie. Toppodotherapie Nederland is een netwerk van verschillende podotherapie praktijken met 164 praktijklocaties verspreid over heel Nederland. In het netwerk werken podotherapeuten die allemaal geloven in een persoonlijke benadering en voldoende tijd en aandacht voor de patiënt, ondanks alle huidige ontwikkelingen in de zorg die vragen om grotere organisatiekrachten.

Een kwalitatief goede, open, eerlijke en transparante praktijkvoering staat altijd voorop. Podotherapie Bremer vindt het belangrijk om de lokaal georganiseerde kleinschaligheid te behouden. Waarbij de rol van de kleine kruidenier die vroeger in elke straat te vinden was vervuld wordt, maar wel met de voordelen van goed georganiseerde grootschaligheid, zoals we van de supermarkten herkennen waar je alles kan krijgen voor de beste prijs.

De huidige ontwikkelingen in Nederland en de stijging van de zorgkosten eisen van zorgverleners naast inhoudelijke expertise, passie voor hun beroep en aandacht voor de patiënt ook oplossingen voor organisatorische vraagstukken. Door onze krachten te bundelen in een landelijk netwerk zijn wij in staat dit te realiseren. Dit gebeurt o.a. door het delen van kennis, het benutten van andere relevante netwerken, het inzetten van verschillende talenten op organisatorisch gebied en door gezamenlijk in te kopen en naar buiten te treden.

Toppodotherapie Nederland staat voor vernieuwing binnen de zorg. Met kleine demonstratieprojecten willen we innovaties in de podotherapeutische zorg realiseren. De doelmatigheidswinst die elke innovatie of samenwerking met zich meebrengt wordt altijd opnieuw ingezet om nog betere (preventieve) zorg te kunnen leveren met gebruik van de nieuwste middelen en technieken.

Voor het netwerk zijn drie uitgangspunten heel belangrijk:

  • Elke vernieuwing moet een bijdrage leveren aan een verbetering van de gezondheid van onze patiënten
  • Wat levert het de maatschappij op aan geld? Anders gezegd: kunnen er (zorg)kosten bespaard worden door het inzetten van efficiënte en betere zorg, dichtbij huis ?
  • Wat vinden onze klanten (patiënt, verwijzer en zorgverzekeraar) ervan?

Meer informatie over Toppodotherapie vindt u op de website: www.toppodotherapie.nl