Podotherapie Uden en Boekel

De podotherapeut

Podotherapeuten zijn erkende paramedici die patiënten behandelen met voetklachten of met klachten die voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.

Het is een beroep dat in ons land officieel sinds 1982 wettelijk erkend is door het ministerie van VWS. In december 1997 is de BIG-wet ingevoerd. Het beroep van podotherapeut is daarin geregistreerd in artikel 34. Dit betekent onder andere dat de titel 'podotherapeut' beschermd is. Paramedisch wil zeggen dat de podotherapeut werkt op verwijzing van een praktiserend arts of specialist, zoals omschreven in artikel 34 van de Wet-BIG.

Een podotherapeut is een paramedicus en behandelt mensen met voetklachten en/of klachten die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten en/of het looppatroon. Deze behandeling vindt plaats door middel van het toepassen van therapieën op het niveau van de voet. De behandeling is gericht op het behouden of verbeteren van de functionele beweeglijkheid van de voet, teneinde herhaling van de klachten te voorkomen. Wanneer de oorzaak van de klachten niet is te behandelen dan wordt getracht de klachten symptomatisch te onderdrukken.

Podotherapie-glasplaat

0413-331090

Stel een vraag | Maak afspraak